Hos kiropraktoren

En kiropraktor utreder og behandler forskjellige plager og smertetilstander i kroppen, med spesielt fokus på nerve-, muskel- og skjelettsystemet. En kiropraktor stiller diagnose på bakgrunn av en lengre samtale med pasienten, en grundig klinisk undersøkelse og eventuelt bildediagnostikk (røntgen, MR, CT, ultralyd)

Litt om hvordan vi behandler:

Kiropraktoren benytter ulike behandlingsteknikker med individuelle tilpasninger utfra diagnose, individuelle behov og hensyn:

  • Leddkorrigerende behandling, ofte kalt manipulasjon, har som mål å normalisere leddets bevegelighet og funksjon, for å redusere symptomer og smerte.
  • Manuell muskelterapi, har som mål å øke blodsirkulasjon, løse opp spenninger og lindre smerter i muskler, sener og bløtvev. Behandlingen består ofte i dyp massasje og spesifikk tøyning, men kan også inkludere bruk av spesialverktøy for å effektivt påvirke muskulatur og senefester (f.eks Graston teknikk, nåler, laser, kinesiotape) Ofte behandles ømme punkt i muskulatur, såkalte triggerpunkt, med manuelt trykk fra tommel/albue, eller med bruk av tørrnål, såkalt IMS teknikk (Intramuskulær stimulering med nål)
  • Traksjon, ofte kalt strekk-behandling av nakke og rygg, har som mål å lindre smerter fra spesielt mellomvirvelskiver, ledd og spinalnerver.
  • Treningsveiledning, har som mål at pasienten tilegner seg kunnskap omkring den generelle helsegevinsten av å være fysisk aktiv, samt den spesifikke effekten av å gjennomføre forebyggende eller rehabiliterende trening. Vi lager et individuelt tilpasset treningsprogram for din aktuelle plage og hjelper deg med å nå dine mål.

  • Nytt: Laser behandling - ta kontakt med Ørjan for å høre nærmere hva dette gir av muligheter.
  • Trening i sal, vi trener sammen i mindre grupper i 6-8 ukers perioder, der vi fokuserer på å gjøre enkle og gode øvelser for hele kroppen, og med individuelle hensyn etter behov.
  • Funksjonsanalyse, vurdering av holdning, stilling, akser og funksjon, med spesielt fokus på rygg, hofte, knær og fot.
  • En sentral del av behandlingen og oppfølgingen er å gi forebyggende råd og veiledning for at du best mulig kan ta vare på deg selv og din helse. Dette inkluderer ofte råd og tips om øvelser, mosjon, avspenning, stress mestring, søvn og kosthold, men også råd i forhold til ergonomi og tilrettelegging på arbeidsplassen.

Det er viktig å oppsøke hjelp og få en grundig undersøkelse dersom du går med smerter og plager i kroppen. 

Er du usikker på om vi kan hjelpe deg med din aktuelle plage? Ikke nøl med å ta kontakt for å høre nærmere hva vi tenker om det og hva vi anbefaler. Vi har godt samarbeid med både fastleger og spesialist helsetjenesten, og sender deg videre dersom vi vurderer at det er det riktige.


Snakk med din kiropraktor dersom du kunne tenke deg et individuelt tilpasset treningsprogram eller kanskje være med på gruppetrening i sal.

Om kiropraktikk

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin kliniske praksis. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt sikre befolkningens tillit til helsepersonell og helsetjenesten.

Vi er begge offentlig godkjent av statens autorisasjonskontor og medlem av Norsk Kiropraktorforening (NKF). Medlemmer av NKF må holde seg faglig oppdatert gjennom regelmessig kursing og etterutdannelse.
Ta gjerne en titt på Kiropraktorforeningens hjemmeside https://www.kiropraktikk.no