PRISER og TJENESTER

 PRISER

Førstegangskonsultasjon hos kiropraktor (40 min)

Enten du er ny pasient eller har en ny plage som må undersøkes.

810 NOK

Ordinær behandling hos kiropraktor (20 min)

Alminnelig tid til oppfølgende behandling.

560 NOK

Utvidet behandling hos kiropraktor (30 min)

Ekstra tid til oppfølgende behandling og råd/veiledning/øvelser osv.

690 NOK

Gjennomgang av treningsprogram (50-60 min)

Individuelt tilpasset treningsprogram som vi går grundig igjennom.

990 NOK

Tilleggstjenester: Sykmelding, Epikrise, Henvisning, Rekvisisjon

80-120 NOK

Førstegangskonsultasjon hos osteopat (50 min)

750 NOK

Oppfølgende konsultasjon hos osteopat (30 min)

550 NOK

Oppdatert 7 jan 2024

Andre tjenester

Vi kommer gjerne på bedriftsbesøk for å gi råd og veiledning omkring ergonomi (bruk av arbeidsredskaper, tilrettelegging av arbeidsplassen, instruksjon i løfteteknikker, gode arbeidsstillinger etc) slik at arbeidet kan gjøres mest mulig effektivt og uten yrkesskader eller ubehag. Vi tar gjerne individuelle arbeids-/kontorplass vurderinger for å bidra til at dine ansatte har optimale forhold for å kunne utføre sitt arbeid.

Vi synes det er gøy å holde foredrag innenfor vårt kunnskapsområde. Dersom du kunne tenke deg at vi besøker din bedrift eller ditt idrettslag for å holde et foredrag, så kontakt oss gjerne for å høre nærmere om hvilke tema som kan være aktuelle, og hvilken pris som gjelder.