PRISER og TJENESTER

 PRISER

Førstegangskonsultasjon (40-60 min)

690 NOK

Ordinær behandling (20 min)

480 NOK

Utvidet behandling (30 min)

600 NOK

Gjennomgang av treningsprogram (60 min)

790 NOK

Tilleggstjenester: Sykmelding, Epikrise, Henvisning, Rekvisisjon

70-120 NOK

Fakturagebyr

30 NOK

Andre tjenester

Vi kommer gjerne på bedriftsbesøk for å gi råd og veiledning omkring ergonomi (bruk av arbeidsredskaper, tilrettelegging av arbeidsplassen, instruksjon i løfteteknikker, gode arbeidsstillinger etc) slik at arbeidet kan gjøres mest mulig effektivt og uten yrkesskader eller ubehag. Vi tar gjerne individuelle arbeids-/kontorplass vurderinger for å bidra til at dine ansatte har optimale forhold for å kunne utføre sitt arbeid.

Vi synes det er gøy å holde foredrag innenfor vårt kunnskapsområde. Dersom du kunne tenke deg at vi besøker din bedrift eller ditt idrettslag for å holde et foredrag, så kontakt oss gjerne for å høre nærmere om hvilke tema som kan være aktuelle, og hvilken pris som gjelder.