Endring av takster fra Helfo

07.01.2024

Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2024 dessverre vedtatt at folketrygdens stønad til kiropraktorbehandling skal kuttes med 100 millioner kroner. Det betyr at takstene i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor blir vesentlig redusert fra 1. januar 2024.

Støtte til førstegangsundersøkelse blir redusert fra kr 176,- til kr 107,- og alminnelig behandlings takst reduseres fra kr 81,- til kr 46,-. Dette er veldig beklagelig og medfører at kiropraktorene må øke prisene tilsvarende pluss eventuelt også korrigere for prisveksten i samfunnet (konsumprisindeksen for helsetjenester er cirka 4%). Jeg har valgt å øke prisene med kun cirka 1,1 % pluss at jeg må legge på det tapte Helfo bidraget.