Open klinikk etter påske

13.04.2020

😀Vi starter så smått opp igjen med å ta imot pasienter etter påske. Den første veka vil det kun vere pasienter som har behov for akutt og nødvendig helsehjelp som får time. Vi ber derfor om at alle pasienter som ønsker å bestille ein time med oss i perioden 14-17 april om å TA KONTAKT PR. TLF med Ørjan (93618222) slik at han kan informere om klinikkens prosedyrer og samtidig avklare din helsetilstand og behov for akutt hjelp.

Timebestilling via heimeside og Online booking vil vere open fra og med 20 april - https://www.maloyhelseogkiropraktikk.no/

Det er viktig at vi alle følger Helsemyndighetene sine råd og tiltak for smittevern. Vi kjem til å følge Folkehelseinstituttet sine veiledere og innføre forsvarlige smitteverntiltak for å unngå spredning av smitte. Sjå gjerne FHI si side: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/