BESTILL TIME

Måløy Helse og Kiropraktikk

Din helse, vårt fokus!

Velkommen!

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Kiropraktorer kan:

  • utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege.
  • henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT.
  • sykemelde pasienter i opptil 12 uker.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden dekker bare en begrenset andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes desverre ikke av noen av frikortordningene.

NYHETER

Ja da var det visst min tur til å bli pasient for ei stund. Eg har det siste året gradvis fått vondt i ei skulder og no er det såpass ille at eg har måtte be om 50% sjukmelding i ein periode framover. Det å vere kiropraktor er til tider ganske fysisk krevande. Det er mykje bruk av hender, armer...

Etter å ha vore sjukmeldt sidan 1 september pga ein kneskade har Bjørn Erik no valgt å sjå seg om etter ein anna type arbeid. Det er viktig å få sagt at det er ingenting bakom dette valget som skuldast uenigheter mellom oss. Vi er gode venner og kollegaer slik vi alltid har vore, og det kan godt vere at...