BESTILL TIME

Måløy Helse og Kiropraktikk

Din helse, vårt fokus!

Velkommen!

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Kiropraktorer kan:

  • utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege.
  • henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT.
  • sykemelde pasienter i opptil 12 uker.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden dekker bare en begrenset andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes desverre ikke av noen av frikortordningene.

NYHETER

Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2024 dessverre vedtatt at folketrygdens stønad til kiropraktorbehandling skal kuttes med 100 millioner kroner. Det betyr at takstene i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor blir vesentlig redusert fra 1. januar 2024.

Sommerferie

28.06.2023

Hei og god sommer! Da er snart ferietid for min del. Jeg tar ferie i 2 uker fra mandag 3 juli til søndag 16 juli. Men klinikken vil være åpen mens eg er borte, på mandag, onsdag og fredag'er - fordi min kollega Ida Smørdal (osteopat) først tar sin ferie senere i august :-)